“PROF. DR. NECATİ ÖNER FELSEFEYE HİZMET VE EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ”

Necati Öner

“PROF. DR. NECATİ ÖNER FELSEFEYE HİZMET VE EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ”

Felsefeye Hizmet Ödülü, ülkemizde felsefe alanına yaptığı değerli ve kalıcı çalışmalarla önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir. Bu ödülün amacı felsefe alanında yaratıcı çalışmaları teşvik etmek ve alana katkıda bulunmaktır. 

En İyi Doktora Ödülü, 2019 yılında Felsefe alanında bitirilmiş doktora tezine verilir. Bu ödülün amacı felsefe alanında yaratıcı çalışmaları teşvik etmek ve alana katkıda bulunmaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

“PROF. DR. NECATİ ÖNER FELSEFEYE HİZMET VE EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLLERİ”ne kişisel başvuru yapılmalıdır.

Başvuru dosyaları hazırlanırken www.tufed.net adresinden ulaşılabilecek aday formları doldurulmalı ve bu formlarda belirtilen diğer belgeler eklenmelidir. 

Felsefeye Hizmet Ödülü için; Adayların ödülü hak etme gerekçelerinin en fazla 750 kelimeyle açıklanması ve bu açıklamaya 2019 yılında yapmış  olduğu yayın ve faaliyetleriyle desteklenmesi beklenmektedir.

En İyi Doktora Tezi için; Adayların ödülü hak etme gerekçelerinin en fazla 750 kelimeyle açıklanması ve doktora tezini (PDF ya da basılmış olarak) göndermesi gerekir. 

Ödüle ilgili aday başvurularını değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜRK FELSEFE DERNEĞİ Yönetim Kurulu’nca 11 kişilik bir komisyon kurulur. 

Komisyon tarafından yapılan ön inceleme sonunda uygun görülenlere eksikliklerin tamamlanması için 15 günü geçmemek üzere süre tanınabilir. Bu durumda başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Belirtilen süre sonunda eksiklikleri tamamlanmamış olan aday dosyaları yeni bir bildirime gereksinim olmaksızın işleme alınmaz. 

Komisyon, başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeleriyle TÜRK FELSEFE DERNEĞİ Yönetim Kuruluna sunar. TUFED Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananı belirler. Ödül kazanan/lar medya yoluyla duyurulur.

Önemli Tarihler

Ödüle ilişkin duyuru ve süreçler TUFED resmi internet adresinden yapılır. Başvurular  15 Aralık 2019 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilir.Ödülü kazanan 30 Ocak 2020 tarihinde açıklanır. Ödül, Dernekçe belirtilen yerde düzenlenecek törenle sahibine verilir.

fozkantr@hotmail veya fatih.ozkan@hbv.edu.tr adresine formu ve ilgili belgeleri gönderebilirsiniz.

************************************************************************

Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülü kapsamında yapılan titiz değerlendirme süreçleri sonucunda,

Felsefeye Hizmet Ödülünün ülkemizde felsefe alanında verdikleri eserler ve sarf ettikleri emeklerden  ötürü Prof. Dr. Zeki Özcan ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’e
En iyi doktora tezi ödülünün ise Dr. Ata Demir’e verilmesi uygun görülmüştür. Ödül töreninin gerçekleştirileceği tarih ilerleyen günlerde ilan edilecektir. Ödül alan felsefecilerimizi tebrik ederiz.

(30/01/2020)

************************************************************************